Meat and Protein

glass-placeholder

Bacon

Meat and Protein

Nutrients

Saturated Fat, Cholesterol, Sodium, Potassium, Carbohydrates, Dietary Fiber, Sugars, Protein

Pregnancy

Ang bacon ay processed food at maaaring maging sanhi ng nausea at sakit sa sikmura ng mga nagbubuntis. Masyado rin mataas ang fat at salt nito. Iwasan.

Postpartum

Ang bacon ay may mataas na fat at salt. Hindi ito nakakabuti sa pagpapagaling pagkatapos manganak.

Breastfeeding

Ang mga pritong pagkain at fatty na karne tulad ng bacon ay hindi masustansya para sa nagpapasusong ina dahil sa kakulangan sa nutrients. Kumain ng bacon nang may pagiingat.

Baby

Ang bacon ay hindi maaaring kainin ng mga sanggol na wala pang 11 na buwan ang edad.