Vegetables and Fungus

glass-placeholder

Asparagus

Vegetables and Fungus

Nutrients

Vitamins A, C, E, K, and B6, Folate, Iron, Copper, Calcium, Protein, Fibre

Pregnancy

Ang mga buntis ay puwedeng kumain ng asparagus. Nakakabuti ito sa iyong metabolism at maiiwasan mo ang anemia. Mayroon siyang folic acid na nakakatulong sa brain health ng iyong baby.

Postpartum

Puwedeng kumain ng asparagus ang mga nanay na napagkatapos manganak. Ito ay mayroong mga mineral, vitamin at dietary fibre at maganda sa iyong kalusugan. Ito ay nakakawala rin ng constipation. Pero ito ay nagiging sanhi ng gas at mamaga kaya iwasan ang asparagus kapag nangyari ang mga ito.

Breastfeeding

Ang mga breastfeeding na nanay ay puwede sa asparagus dahil nakaka-contribute ito sa malusog at balanced na diet pero mag-ingat sa rami ng kakainin. Ang ibang mga nanay ay naniniwala na nagbabawas ito ng gatas habang ang iba ay nakakaranas ng gas at pamamaga.

Baby

Ang iyong anak ay puwedeng kumain ng asparagus na paunti-unti. Ito ay may maraming mga vitamin at cellulose na nakakatulong sa paglaki at development ng iyong baby. Pero hindi ito madaling i-digest kaya mas mabuti na ipakain ito sa iyong baby kapag mas matanda na siya sa edad ng 9 buwan.