Vegetables and Fungus

glass-placeholder

Arugula

Vegetables and Fungus

Nutrients

Vitamins A, C, K, Fibre, Folate, Calcium, Iron, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Manganese, Glutamic acid, Leucine, Amino acids

Pregnancy

Walang panganib ang kuman ng arugula habang buntis. Marami ang nutrients nito na mabuti sa iyong kalusugan at sa development ng iyong anak. Ito ay nakakabuti rin sa visual development ng iyong baby.

Postpartum

Puwedeng kumain ng snake gourd matapos manganak. Ang mataas nitong potassium levels ay nagpapagaling sa iyo galing sa fatigue. Ang mga nutrients nito katulad ng iron ay nagbabalik ng lakas at mabilis na pagaling.

Breastfeeding

Kain ka lang ng maraming arugula, breastfeeding mommy, Ito ay may maraming mga nutrients at nakaka-boost ng iyong milk supply.

Baby

Puwede mo ipakilala ang arugula sa iyong baby sa edad na 6 buwan. Ito ay mayroong mga vitamin at amino acid na nakakapalusog ng development ng mga buto, ngipin at utak ng iyong anak.