Vợ Kậu Nghiệp, Viet Nam

Got a bun in the oven

About Vợ Kậu Nghiệp

Mọi người tham khảo nhé
LỜI ĐỒN VÀ SỰ THẬT (PHẦN I) Phụ nữ khi mang thai có lẽ là đối tượng “được” cho nhiều lời khuyên nhất. Ai cũng có thể khuyên bạn, từ chị bán thịt ở chợ đến bà bán nước ngoài đường, các mẹ “nông nhàn”
..read
Chương trình tích điểm đổi quà?
Có khi nào phần quà đã hết xong vài hôm sau có lại k các mom ??? Như bình bú comoto ấy..
chờ đủ điểm chắc hết quà haizzzz
Mình dc 700d rồi đây ..muốn đổi bình bú mà hết mất
Không có đâu mom. Qua đợt khác quà mới . Còn lặp lại không thì hên xui 😅
Mom nào đổi đx chưa
Tích bao giờ mới lại đc 700đ???? 😥