Kannika Keawkiew profile icon
PlatinumPlatinum

Kannika Keawkiew, Thailand

ผู้ใช้งาน

About Kannika Keawkiew

กำลังจะเป็นแม่

Posts(11)
Replies(69)
Articles(0)
Super Mum
https://goo.gl/search/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A ท้องอ่อนเจ็บเสียวบริเวณก้นกบ ยิ่งท้องแก่ ยิ่งปวดก้นกบมาก แบบนี้ปกติ ... นอกจากตอนท้องอ่อนมักจะเจ็บเสียวบริเวณก้นกบแล้ว เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น ท้องใหญ่มากขึ้น คุณแม่ท้องหลายท่านก็มักจะมีอาการปวดก้นกบ ยิ่งท้องแก่ ยิ่งปวดก้นกบมาก ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะเอ็นและข้อต่อของอุ้งเชิงกรานเกิดการนิ่มตัวจากผลของฮอร์โมนในระหว่างตั้งครรภ์ จึงทำให้เวลายืดขยายหรือเคลื่อนไหวมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดอาการปวดก้นกบ ... https://th.theasianparent.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87 ปวดก้นกบตอนท้อง อันตรายไหม ทำอย่างไรให้หายปวด ...
Read more
 profile icon
Write a reply
Super Mum
https://th.theasianparent.com/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94 ตั้งครรภ์ ท้องเสีย ปวดท้องบิด อาการแบบนี้ส่งผลอย่างไรต่อลูกในท้อง ... https://th.theasianparent.com/what-will-happen-if-pragnancy-have-diarrhea อันตรายหรือไม่?!?! คุณแม่ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีเมื่อ คนท้อง ...
Read more
 profile icon
Write a reply