Did you regret your choice of school for your kid?

Yes
No

878 People have responded

Write a reply
12 Replies

Da best ang school kung saan nag aaral ang anak ko ngay0n aside lang sa nag eenjoy siya eh talagang natutot0 talaga siya.