[#D6] Cảm ơn mn đã vote cho #D1 cho mình. I'm back 💪💟

#D6 + #Hình6 Nếu mẹ có nhiều sữa thì sẽ cho con ti đến khi con 2 3 tuổi. Thương lỳ lỳ cu nhang của mẹ nhiều 🥰

[#D6] Cảm ơn mn đã vote cho #D1 cho mình. I'm back 💪💟