คุณมีอาการหลงลืมขณะตั้งครรภ์หรือไม่
Voice your Opinion
มีบ้าง
เป็็นประจำ
ไม่่มี

21323 ตอบกลับ

42 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ

พักผ่อนไม่ค่อยพอหลับไม่เต็มทึ่ค่ะ