คุณมีอาการหลงลืมขณะตั้งครรภ์หรือไม่
Voice your Opinion
มีบ้าง
เป็็นประจำ
ไม่่มี

21329 ตอบกลับ

42 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ

ก่อนตั้งครรภ์ก็ขี้ลืมอยู่แล้ว พอตั้งครรภ์หนักเข้าไปอีก 555