ลูกสาวเป็นลูกครึ่ง ได้ภาษาอังกฤษมากกว่า แต่ภาษาไทยยังอ่อนอยู่เลย เด็กสามขวบเค้าอ่านกันได้หรือยังค่ะ

3 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ

การอ่านเป็นพัฒนาการอย่างกนึ่งเมื่อน้องอายุได้มากเขียน เด็กๆจะอ่านได้ดีก้ต่อเมื่อ ฟัง พูด ได้ดีและเข้าใจ ดังนั้นควรฝึกฝนทักษะนี้บ่อยๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านที่ดีเมื่อโตขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องภาษา เนื่องจากน้องเป็นลูกครึ่งแนะนำว่าให้ตกลงกับสามีเลยว่าให้ครๆหนึ่งพูดภาษาใด ภาษาหนึ่งกับลูกเพียงอย่างเดียว ลูกจะสามารถแยกแนะได้ว่าเวลาจะพูดกับใครควรใช้ภาษาอะไร ซึ่งจะเป็นไปโดยอัตโนมัติิค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

เด็กสามขวบยังไม่สามารถอ่านได้ค่ะ แต่จะรู้จักตัวอักษรค่ะ ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเค้าก็จะปรับตัวและเมื่อได้เรียนเค้าก็จะได้ภาษาไทยเองค่ะ

ยังไม่สามารถอ่านคำได้คร่า จะรู้แค่ตัวอักษรคร่า