ท้อง แต่เป็นตกขาว

ท้อง 2 เดือน มีตกขาวออกมาเป็นสีเหลือง มีกลิ่น เป็นอันตรายหรือเปล่าคะ

คำถามที่เกี่ยวข้อง