ถ้าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะเป็นอันตรายมากไหมคะ

1 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ

มีความเสี่ยงให้เกิดครรภ์เป็นพิษ ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้ง่าย ทารกในท้องเสี่ยงแท้ง หรือเสียชีวิตในครรถ์ เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่าคลอดได้ง่าย