Seasonings

glass-placeholder

Wasabi

Seasonings

Nutrients

Vitamin C, Thiamine, Fibre, Calcium, Iron, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Zinc, Riboflavin, Niacin, Phosphate, Vitamin A, Vitamin B6

Pregnancy

Ang wasabi ay kilala sa matapang na lasa at anghang, at habang nagbubuntis, maaaring maging sanhi ng heartburn at indigestion. Makakabuting iwasan ito.

Postpartum

Maaaring kumain ng wasabi matapos manganak ngunit katamtaman lamang.

Breastfeeding

Marami sa mga kababaihan ay kumakain ng wasabi at iba pang maanghang na pagkain habang nagpapasuso. Ngunit, walang sapat na ebidensya sa kaligtasan ng wasabi habang nagpapasuso, kaya mas mabuting iwasan ang pagkain nito upang maka-iwas sa prublema.

Baby

Ang wasabi ay hindi maaaring kainin ng mga sanggol na wala pang 11 na buwan ang edad o kahit na anong edad.