Snacks

glass-placeholder

Milk candy

Snacks

Nutrients

Sugar, Carbohydrate, Sugar, Sodium, Protein, Calcium

Pregnancy

Ang milk candy ay malasa ngunit naglalama ng additives tulad ng artificial flavouring, colouring at preservatives. Dahil sa mataas na sugar content, ang pagkain ng maraming milk candu ay nagtataas ng panganib ng gestational diabetes at nakaka-kumplika sa pagbubuntis. Iwasan ito.

Postpartum

Iwasan ang pagkain ng milk candy pagkatapos manganak. Ang milk candy ay karaniwang binubup ng sugar, syrup, colloid, at dairy products, kata mataas ang sugar content, na maaaring agdulot ng pagbigat ng timbang at iba pang prublema sa kalusugan

Breastfeeding

Iwasan ang pagkain ng milk candy habang nagpapasuso sa baby. Ang milk candy ay karaniwang binubup ng sugar, syrup, colloid, at dairy products, kata mataas ang sugar content, na maaaring agdulot ng pagbigat ng timbang at iba pang prublema sa kalusugan

Baby

Ang milk candy ay hindi maaari sa mga sanggol at bata.