Beverages

glass-placeholder

Herbal teas

Beverages

Nutrients

Tannic Acid, Caffeine, Polyphenols

Pregnancy

Habang ang ilang herbal teas ay maaaring inumin habang nagbubuntis, hindi lahat ay ligtas. Mas makakabuting i-konsulta muna sa duktor bago uminom ng herbal tea.

Postpartum

Habang ang ilang herbal teas ay maaaring inumin habang nagbubuntis, hindi lahat ay ligtas. Mas makakabuting i-konsulta muna sa duktor bago uminom ng herbal tea.

Breastfeeding

Habang ang ilang herbal teas ay maaaring inumin habang nagbubuntis, hindi lahat ay ligtas. Mas makakabuting i-konsulta muna sa duktor bago uminom ng herbal tea.

Baby

Ang herbal teas ay hindi maaaring inumin ng mga sanggol na wala pang 11 na buwan ang edad.