Seasonings

glass-placeholder

Cooking wine

Seasonings

Nutrients

Sodium, Potassium, Iron, Calcium

Pregnancy

Walang kinikilalang ligtas na dami ng alcohol na maaaring gamitin habang nagbubuntis o sa pagsubok na mabuntis. Walar ring ligtas na panahon na uminom habang nagbubuntis. Lahat ng klase ng alcohol ay pare-parehong nakakasama.

Postpartum

Totoo na ang alcohol ay ginagamit sa tradisyunal na Chinese medicine. Subalit, ang mga bagong ina ay hindi dapat ibilang ang alcohol sa mga kailangan sa paggaling. Ang alcohol na ginagamit sa pagluluto, tulad ng Chinese rice wine, ay maaaring ligtas i-konsumo kung ang pagkain ay napakuluan o na-bake nang hindi bababa sa isang oras.

Breastfeeding

Totoo na ang alcohol ay ginagamit sa tradisyunal na Chinese medicine. Subalit, ang maliliit na dami nito ay maaaring mapasa sa baby sa pamamagitan ng breast milk. Ang alcohol na ginagamit sa pagluluto, tulad ng Chinese rice wine, ay maaaring ligtas i-konsumo kung ang pagkain ay napakuluan o na-bake nang hindi bababa sa isang oras.

Baby

Ang luto sa wine ay hindi maaaring kainin ng mga sanggol na wala pang 11 na buwan ang edad.