Beverages

glass-placeholder

Cola

Beverages

Nutrients

High levels of Sodium, Carbohydrate, Sugar, Caffeine 👶

Pregnancy

Walang nutritional value ang cola. Naglalaman din ito ng mataas na level ng caffeine at sugar na hindi makakabuti sa iyo at sa iyong baby. Iwasan ang pag-inom ng cola habang nagbubuntis.

Postpartum

Iwasan ang pag-inom ng cola pagkatapos manganak. Naglalaman ito ng mataas na level ng caffeine at asukal na hindi makakabuti sa'yo at sa pinapasusong baby.

Breastfeeding

Dapat umiwas ang sa pag-inom ng cola ang mga nagpapasusong ina. Wala itong nabibigay na sustansya at puno ng caffeine, tannic acid at sugar. Hindi ito makakabuti sa kalusugan mo ay ni baby.

Baby

Ang cola ay hindi maaaring inumin ng mga sanggol na wala pang 11 na buwan ang edad at sa lahat ng edad.