Beverages

glass-placeholder

Beer

Beverages

Nutrients

Pregnancy

Tulad ng sa lahat ng nakakalasing na inumin, hindi dapat uminom ng beer habang nagbubuntis. Ang alcohol ay maaaring dumaan sa placenta at maka-apekto sa kalusugan at development ng baby. Maaari nitong mapinsala ang braincells at maging sanhi ng mental retardation o deformities. Maaari din itong magdulot ng miscarriage.

Postpartum

Huwag uminom ng beer pagkatapos manganak. Napipigilan nito ang pagpapagaling ng katawan at wala itong nutrients na makakabuti sa katawan mo at ng baby.

Breastfeeding

Ang mga nagpapasuso ay hindi dapat uminom ng beer dahil maaaring makapagpasa nang kakaunti sa pamamagitan ng breast milk. Ang paminsang konting pag-inom ay pinapayagan basta mag-pump and dump.

Baby

Ang beer ay hindi maaaring inumin ng mga sanggol na wala pang 11 na buwan ang edad o kahit na anong edad.