Beverages

glass-placeholder

Apple cider

Beverages

Nutrients

Amino Acids, Flavonoids, Fiber, Vitamin C, Antioxidants

Pregnancy

Ang apple cider ay naglalaman ng alcohol kaya mas mabuting iwasan habang nagbubuntis.

Postpartum

Ang apple cider ay naglalaman ng alcohol kaya mas mabuting iwasan pagkatapos manganak.

Breastfeeding

Ang apple cider ay may alcohol na maaaring mapasa sa pamamagitan ng breast milk. Kung uminom, mag-antay ng 2 oras bago muling magpasuso. O kaya ay mag pump and dump.

Baby

Ang apple cider ay hindi maaaring inumin ng mga sanggol na wala pang 11 na buwan ang edad.