glass-placeholder

Ingredients

  • 1 cup strawberries, halved
  • 8 cups melon cubes
  • 2 oranges, sectioned
  • 2 cups fresh pineapple chunks
  • 2 bananas
  • 2 tbsp mint leaves (optional)

Steps

  1. Sa isang malaking bowl, pagsamahin ang melon at corn syrup. Pagkatapos, ilagay ito sa refrigerator magdamag.
  2. Bago i-serve, idagdag muna ang natitirang mga prutas. Maaaring maglagay ng mint leaves kung nanaisin.
  3. Enjoy!
Please be mindful of any allergies you and/or your family may have before you try out this recipe.