คอมมูนิตี้โพล
แสดงความคิดเห็น
Yours?
Your spouse's?
Other (share in comments)

1871 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
5 years old
Primary school
10 years old
Never

1857 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Yes!
No
Sometimes

2199 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Absolutely!
No - I'm too flabby
No - I'm all skin and bones
No - I need to tone my muscles
Other reason for No (share in comments!)

2004 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ
แสดงความคิดเห็น
Hell yes
No - we have bigger issues to tackle

2131 ตอบกลับ

 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ