Lời Hứa Quá Tệ, Viet Nam

Got a bun in the oven

About Lời Hứa Quá Tệ

Tôi đang thai nhưng tôi thường xuyên đau bụng và đau đầu
Cứ đau ban đêm thôi
TapFluencer
Đi khám đi Mom.
Đi khám chưa mom?