Điểm...

Tháng này được đứng thứ 3 luôn lần đầu tiên đc đứng thứ 3🤣 đăng để làm cái kỉ niệm đầu tiên đc đứng hạng 3 trong tháng 😊 #kỉniêm

Điểm...
7 Các câu trả lời
Viết phản hồi
TapFluencer

chúc mừng mom, mình thì toàn đứng hàng trăm

Super Mum

tui cũng lần đầu tiên đứng cột cờ nè.

VIP Member

t quên mất t đứng bn rồi 😂

TapFluencer

chúc mừng mom 🤗

VIP Member

chúc mừng m nhé

Contributor

chúc mừng m nhé

VIP Member

Chúc mừng m