Môn đăng hộ đối

Sau nhiều năm hôn nhân, mình mới hiểu vì sao ngày xưa cha mẹ chọn chồng chọn vợ cho con. Bởi vì trên cả tình yêu, thì phải lấy được người tử tế. Ngoài ra, hai người phải "môn đăng hộ đối," có xuất phát điểm tương đồng, có nền tảng gia đình, giáo dục tương tự nhau, cùng tư duy thì mới dễ có hạnh phúc lâu dài. Môn đăng hộ đối không phải nói về tiền (dù nó cũng đóng góp một phần) nhưng nó chủ yếu là về nền tảng gia đình, văn hoá, giáo dục, tư duy, cách sống, nói chung là phải cùng hệ mới dễ sống với nhau ❤. Chứ ko phải nói đến giàu nghèo, vì hai nhà giàu có thể có cách sống và văn hoá hoàn toàn khác nhau. #TAPquote

25 Các câu trả lời
Viết phản hồi

❤️