🍀🍀

Nằm ôm dỗ cu con ngủ, mà gần nửa tiếng hắn quay ra nhìn 1 cái rồi cười 1 cách rất ư là dễ thương thân thiện hết sức có thể. Ok con, nhà còn bao việc - mẹ cân hết 🙄

5 Các câu trả lời
Viết phản hồi
TapFluencer

haizzzz vẫn là phụ nữ chịu