philhealth

Hulog kopo sa philhealth mula September 2019-march 2020 ,manganganak po ngayong november, magbabayad pa po ba ako o ndi na?