Đổi quà to

Hóng đến ngày 11/6 để xem kết quả sổ xố. Dù biết rằng thặc là mong manh 🙆 Chứ cứ mỗi ngày ra vô đổi miết sắp hết điểm roài 😂😂

10 Các câu trả lời
Viết phản hồi
TapFluencer

haha