Bỉm tã ơi!!!!!!!!!!!! ?

Chuẩn bị không còn thấy thiếu cái gì!!! Mà ủn ỉn cứ ăn ngon chơi ngoan trong bụng mẹ. Mẹ cũng cứ ăn ngon ngủ ngon làm việc bình thường. Thế nên t gọi bỉm tã cho ủn ỉn chào đời nhanh gọn lẹ cho bằng chúng bằng bạn. ???

Bỉm tã ơi!!!!!!!!!!!! ?
2 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
TapFluencer

hihi. công nhận là mẹ giỏi thật

Super Mum

😍