phân vân

Có hiển thị trên máy các m ạ Và kết luận 16w cũng 501g Và bác sĩ có nhắc lại 2 lần để bác kia đánh máy

phân vân
2 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

Mình 16w có 170g thôi

TapFluencer

Chúc mừng mom