คุณแม่คิดว่า ตอนคลอดใหม่ๆ ลูกน้อยของเราหน้าเหมือนใคร
Voice your Opinion
เหมือนแม่
เหมือนพ่อ
เหมือนปู่ยาตายาย
เหมือนคนข้างบ้าน

15000 ตอบกลับ

54 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ

ยังไม่คลอดเเต่คิดว่าหน้าจะหน้าเหมือนพ่อ