คุณแม่คิดว่า ตอนคลอดใหม่ๆ ลูกน้อยของเราหน้าเหมือนใคร
Voice your Opinion
เหมือนแม่
เหมือนพ่อ
เหมือนปู่ยาตายาย
เหมือนคนข้างบ้าน

14484 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
53 ตอบกลับ

เหมือนพ่อ ยิ่งนานๆวันเข้ายิ่งเหมือนค่ะ