คุณแม่คิดว่า ตอนคลอดใหม่ๆ ลูกน้อยของเราหน้าเหมือนใคร
Voice your Opinion
เหมือนแม่
เหมือนพ่อ
เหมือนปู่ยาตายาย
เหมือนคนข้างบ้าน

14469 ตอบกลับ

เขียนข้อความตอบกลับ
53 ตอบกลับ

ไปทางพ่อกับปู่ แต่ถ้าดูดีก็ยังดูไม่ออกเท่าไร