ลูกของคุุณถนัดใช้มือข้างไหน
Voice your Opinion
ถ่นัดมือซ้าย
ถนัดมือขวา
ถนัดทั้งสองมือ

12347 ตอบกลับ

16 ตอบกลับ
 profile icon
เขียนข้อความตอบกลับ

ยังไม่คลอดครับ🥰