💎 LINK CHECK IN THAM GIA THỬ THÁCH NGHE RÕ TRẢ LỜI 03 THÁNG 10

Đây là link #CHECKIN trong app liên tục trong vòng 6 ngày THAM GIA THỬ THÁCH NGHE RÕ TRẢ LỜI của TAP Hình thức bình luận như sau: Vd: Ngày 1 #TênFB + 1 Tương tự với các ngày còn lại ----------------------- ❗ĐỪNG QUÊN CHECK IN❗ nhé các mom, nếu như quên thì kết quả sẽ không được chốt nữa các mom nhé. Nếu các bố mẹ nào chưa tham gia thì vui lòng nhấn tham gia ở đây: Link tham gia: https://community.theasianparent.com/contest/thu-thach-nghe-ro-tra-loi-03-thang-10/1256?lng=vn

590 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

#Nguyễn Phước Đẳng + 6

#Nguyễn Phước Đẳng + 5

#Nguyễn Phước Đẳng + 4

#Nguyễn Phước Đẳng + 3

#Nguyễn Phước Đẳng + 2

#Nguyễn Phước Đẳng + 1

TapFluencer

#Phạm Xuân Trường + 6

TapFluencer

#Phạm Xuân Trường + 4

TapFluencer

#Phạm Xuân Trường + 5

TapFluencer

#Phạm Xuân Trường + 3