💎 LINK CHECK IN THAM GIA THỬ THÁCH NGHE RÕ TRẢ LỜI 02 THÁNG 9

Đây là link #CHECKIN trong app liên tục trong vòng 6 ngày THAM GIA THỬ THÁCH NGHE RÕ TRẢ LỜI của TAP Hình thức bình luận như sau: Vd: Ngày 1 #TênFB + 1 Tương tự với các ngày còn lại ----------------------- ❗ĐỪNG QUÊN CHECK IN❗ nhé các mom, nếu như quên thì kết quả sẽ không được chốt nữa các mom nhé. Nếu các bố mẹ nào chưa tham gia thì vui lòng nhấn tham gia ở đây: Link tham gia: https://community.theasianparent.com/contest/thu-thach-nghe-ro-tra-loi-02-thang-9/1222?lng=vn

561 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi

#Nguyễn Phước Đẳng + 6

#Nguyễn Phước Đẳng + 5

#Nguyễn Phước Đẳng + 4

#Nguyễn Phước Đẳng + 3

#Nguyễn Phước Đẳng + 2

#Nguyễn Phước Đẳng + 1

TapFluencer

#Biển Xanh Nắng Vàng + 6

TapFluencer

#Biển Xanh Nắng Vàng + 4

TapFluencer

#Biển Xanh Nắng Vàng +5

TapFluencer

#Biển Xanh Nắng Vàng +3