Dựt cô hồn 😅

Đổi nhiệt tình quá mà, chẳng kịp nhìn gì hết, giờ mới phát hiện e có tới mấy chục phiếu này. Phiếu này làm gì giờ các mom? Mom nào có cần e cho bớt

Dựt cô hồn 😅
19 Các câu trả lời
 profile icon
Viết phản hồi
VIP Member

phiếu photobook à m??? xui vậy kk

9mo ago

mh có 48 cái mom ơi 😂😂😂