แท้งลูก

แท้งลูกไม่ควรกินอะไรแล้วต้องปฎิบัติตัวอย่างไร