ชื่อลูก

น้องภูมิ ภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้ไหมค่ะ PHUMI ต้องมี i ไหมค่ะ บางคนบอกไม่มีบางคนว่ามี

2 ตอบกลับ
เขียนข้อความตอบกลับ

ถ้าอ่านว่าภูม phum แต่ถ้าเติม iเข้าไปมันจะอ่าน2พยางค่ะ คือ phu-mi

2y ago

ขอบคุณค่ะ