ชื่อลูก

น้องภูมิ ภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้ไหมค่ะ PHUMI ต้องมี i ไหมค่ะ บางคนบอกไม่มีบางคนว่ามี
2 Replies
VIP Member
บางคนเขียน Bhumi แบบนี้ก็มีคะ
ขอบคุณค่ะ
ถ้าอ่านว่าภูม phum แต่ถ้าเติม iเข้าไปมันจะอ่าน2พยางค่ะ คือ phu-mi
ขอบคุณค่ะ