ขึ้น I I แบบนี้ ข้างกล่องบอกตั้งครรภ์

ควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจ และฝากครรภ์ เถอะครับ

ขึ้น I I แบบนี้ ข้างกล่องบอกตั้งครรภ์
1 ตอบกลับ
เขียนข้อความตอบกลับ

จริงค่ะ บางคนรู้แล้วก็ยังเฉย ไม่ไปฝาก พอลูกออกมาผิดปกติก็สายไปแล้ว